ULOGA ADVOKATA: Koja je uloga advokata u ostavinskoj raspravi?

uloga advokataUloga advokata je neophodna u ostavinskoj raspravi kada ostavilac u testamentu ostavi unuku kuću koju će naslediti tek pošto napuni 18 godina

U nekim situacijama naslednik ne može da dođe na ročište ostavinske rasprave.

U tim situacijama možete da angažujete Advokatsku kancelariju Žigić gde ćete dati ovlašćenje da vas zastupa na najprofesionalniji način, da da nasledničku izjavu, ali i da vas posavetuje ukoliko dođe do nekih problema.

Uloga advokata, ostavinska rasprava i prevremene mere

Ukoliko pravo naslednika ili osobe kojoj je zaveštanjem ostavljen deo nasledstva ne može da pristustvuje iz bilo kog razloga, sud će po predlogu zainteresovane osobe odrediti privremene mere za obezbeđenje zaostavštine po odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ali pod uslovom da testamentom nije drukčije određeno.

Uloga advokata, ostavinska rasprava i želje pokojnika

Jedan od takvih primera je kada ostavilac u testamentu ostavi unuku kuću koju će naslediti tek kada napuni 18 godina, ili kad unuki ostavi stan pod uslovom da završi fakultet.

U ovim slučajevima se određuju privremene mere kojima se štiti zaostavština dok naslednik ili legatar ne ispuni uslove za nasledstvo.

U tom slučaju sud određuje privremenog staraoca zaostavštine koji prema mišljenju sudije mora da ispunjava i određene uslove.

U tim slučajevima, najčešće je reč o advokatu koji zastupa naslednike, a on se tada smatra strankom po dužnosti.

Uloga advokata i etape ostavinskog postupka

Advokat se postavlja i kada su naslednici nepoznati, kada žive u inostranstvu, ali i u slučajevima koji opravdavaju pribegavanje ovoj meri.

Tada je zadatak advokata da se pripremi za raspravu oko zaostavštine, da popiše i proceni imovinu, da predoči postupak ostavinskom sudu po prijemu smrtovnice, da učestvuje u raspravi oko ostavštine i da donese rešenja o nasleđivanju.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: