UTAJA POREZA Koje su predviđene kazne

utaja poreza

Utaja poreza u Srbiji se tretira kao krivično delo.

Ipak, kada osoba mora da plati porez na prodaju nekog dobra, te proda manju količinu iz nekog razloga, smatra se da je na legalan način izbegnuta poreska obaveza.

S druge strane kada je državi prijavljena manja prodaja od stvarne to je utaja poreza.

Utaja poreza je krivično delo

Reč je o fiskalnom krivičnom delu i ono se odnosi se na sve osobe koje namerno potpuno ili delimično izbegavaju plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina.

Isto važi i za davanje lažnih podatka o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza.

Krivično će odgovarati i osoba koja ne prijavi zakonito stečeni prihod, ali i osoba koja na neki drugi nači prikriva podatke, a koji se tiču utvrđivanja navedenih obaveza.

Zaprećena kazna zatvora je od šest meseci do pet godina, kao i novča kazna. Sam čin utaje poreza ima svoje činioce, a to su objekat zaštite, radnja izvršitelja i sam izvršitelj.

Utaja poreza je i prekršaj

Ovo se odnosi praktično na sve građane, sem u situaciji kada je u pitanju utaja godišnjeg poreza.

Krivično se gone svi oni koji su utajili porez veći od 150.000 dinara, a akoliko je iznos manji od ovog počinioci podležu poreskom prekršaju.

Krivični zakon prepoznaje dva vida krivice. Prvi je ukoliko je iznos poreske obaveze čije se poresko plaćanje izbegava veći od 1.500.00 dinara odnosno 7.500.000 dinara za drugi to jest teži  oblik.

Utaja poreza i kazne

Za krivično delo poreske utaje našim krivičnim zakonodavstvom utvrđene su stroge sankcije.

Za izvršioca osnovnog oblika krivičnog dela utaje predviđena je  kazna zatvora od šest meseci do pet godina i novčana kazna.

Kada je reč o prvom težem obliku ovog krivičnog dela propisane su kazne zatvora od godine do osam godina i novčana kazna odnosno zatvorska kazna od dve do deset godina i novčana kazna.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: