UTVRĐIVANJE OČINSTVA: U kojim slučajevima se traži utvrđivanje očinstva

utvrđivanje očinstvaUtvrđivanje očinstva prema Porodičnom zakonu, ocem deteta koje je rođeno u braku smatra se muž majke deteta Nije redak slučaj da se zbog nerasčišćenih porodičnih odnosa ili zbog loših odnosa u vezi, traži utvrđivanje ili osporavanje očinstva. Naime, ako se ukaže potreba za utvrđivanjem odnosno  osporavanjem, ovaj proces regulisan je zakonom i sve se rešava sudskim putem uz obavezno angažovanje advokata Žigića.

Utvrđivanje očinstva bolni procesi

Ovakvi sudski postupci umeju da budu veoma neprijatni i bolni, posebno u slučajevima kada su narušeni partnerski odnosi. Prema Porodičnom zakonu,  član 45. , ocem deteta koje je rođeno u braku smatra se muž majke deteta. Međutim, ukoliko postoji sumnja on može sudskim putem da pokrene osporavanje očinstva.

Utvrđivanje očinstva u vanbračnoj zajednici

Ukoliko je dete rođeno vanbračno, žena je nakon porođaja u obavezi da navede ime oca deteta i taj muškarac mora da dođe i izjasni se povodom očinastva. Po Zakonu, svako dete ima pravo da zna ko su mu roditelji, a oba roditelja dužni su i imaju pravo da učestvuju u njegovom odgoju. Kada se dete rodi u vanbračnoj zajednici, očinstvo se zvanično dokazuje priznanjem ili pravosnažnom sudskom presudom.

Utvrđivanje očinstva sudskim putem

Dete, može da ima prezime jednog ili oba roditelja. Ukoliko muškarac i žena ne mogu da se dogovore oko prezimena, u čitavu proceduru uključuje se i Centar za socijalni rad. U današnje vreme, zahvaljujući DNK analizama, sa stopostotnom sigurnošću može da se dokaže ili da se ospori da li je muškarac otac ili nije. Svako dete ima potrebu da zna ko su mu roditelji, i naravno želi da odrasta uz njih. Pravo na utvrđivanje očinstva ima majka, dete i muškarac koji tvrdi da je otac deteta.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: