VAKCINACIJA – Da li nevakcinisani smeju na poslu da se šikaniraju?

Prema Zakonu o radu kod izbora novih kandidata za posao ne može se uzimati vakcinacija kao kriterijum za odlučivanje o njegovim pravima

Isplata 100 posto bolovanja zbog korone, vakcinacija, koronaMesecima se vodi raz između “vaksera” i “antivaksera”, jer oni koji ne žele da je prime smatraju da su njihova osnovna prava ugrožena, iako su  Ustavom zagarantovana.

Zato advokat Žigić daje odgovore na pitanja da li može vakcinacija da utiče na zapošljavanje i ostale pogodnosti na poslu.

Vakcinacija nije priorit pri izboru kandidata

Naime, prema Zakonu o radu kod izbora novih kandidata za posao ne može se uzimati vakcinacija kao kriterijum za odlučivanje o njegovim pravima ili obavezama koja ima u skladu sa radnopravnim propisima.

Dakle, ukoliko vas neko prilikom intervjuisanja otvoreno upita „Da li ste vakcinisani?”, ovo pitanje bi moglo da se protumači kao diskriminacija.

Vakcinacija ne sme da utiče na podelu radnih zadataka

Isto se odnosi i na pitanje u vezi testiranja na korona virus.

Dakle, prilikom izbora kandidata trebalo bi da vam se postavljaju samo pitanja koja su dozvoljena u skladu sa relevantnim aktima, a koja se odnose na sam posao.

Sve ovo odnosi se i kod otpuštanja zaposlenih – zaraženost virusom, kao ni odbijanje vakcine ili testa ni u kom slučaju ne smeju da budu razlog za otkaz ugovora o radu.

Vakcinacija ne sme da utiče na rad iz kancelarije

Osim toga, ni činjenica da zaposleni nije vakcinisan ne može i ne sme da bude povod da mu se ograniči ili zabrani da uđe u preduzeće.

Primera radi, to znači sa nevakcinisanima ne sme da se naloži da rade od kuća, a vakcinisanima da se dozvoli da rade iz kancelarije.

Kako se u prethodno pomenutom mišljenju Ministarstva navodi, rad od kuće je mogućnost predviđena Zakonom o radu koja se primenjuje u slučajevima kada to odgovara obema stranama i kada je takav rad moguć.

Vakcinacija i rad od kuće

Znači, rad od kuće je opcija koja zavisi od sporazuma poslodavca i zaposlenog.

Inače, resotno Ministarstvo se nije izjasnilo o ovom pitanju sa aspekta epidemije korona virusa.

U sličajevima gde se posumnja da je zaposleni zaražen, preduzimaju se sve preventivne mere kako do širenja zaraze ne bi dolazilo.

Takođe vakcinacija ne sme da utiče ni na raspodelu radnih zadataka.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: