ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU Naknada štete

Prema zakonu najmanji zakonski rok za isplatu osiguranja kod manje štete čiji iznos ne prelazi više od 1.000 evra je osam dana za isplatu materijalne štete.

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU Naknada štete

Kada dođe do manje saobraćajne nezgode, mnogi se pitaju koliko se vremenski čeka na isplatu osiguranja.

Odgovora na pitanje je nekoliko, a oni zavise isključivo od vrste štete koja je pričinjena u nezgodi.

Naime, Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju predviđeni su i različiti rokovi na ime isplate odštetu.

Zakon o obaveznom osiguranju i rokovi

Prema zakonu najmanji zakonski rok za isplatu osiguranja kod manje štete čiji iznos ne prelazi više od 1.000 evra je osam dana za isplatu materijalne štete  počev od dana podnošenja odštetnog zahteva.

Rok se takođe odnosi i na štetu za koje osiguravajuće društvo proceni da je ispod hiljadu evra.

Osiguravajuća društva su dužba da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrde osnov i visinu zahteva, kao i da dostave podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, a ujedno su dužni i da je isplate.

Zakon o obaveznom osiguranju i nepotuna dokumentacija

Ukoliko ovaj zahtev nije potpun, osiguravajuće društvo bi trebalo da se u roku od osam dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu kako bi zatražili kompletiranje dokumentacije.

Ukoliko osiguravajuća kuća kojim slučajem ne može da utvrdi osnov i visinu u roku od 14 dana dužna je da sve to da učini u roku od 45 dana.

Tek po isteku navedenih rokova  oštećena osoba može da tuži osiguravajuće društvo.

Zakon o obaveznom osiguranju i posledice

U suprotnom ako se ne ispoštuju rokovi tužba bi bila odbačena kao preuranjena.

Oštećeni bi u ovom slučaju  bio dužan da nadoknadi troškove postupka osiguravajućem društvu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom tematikom ili vam je potrebna pravna pomoć pozovite advokatsku kancelariju Žigić.

 

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: