ZAŠTITA POTROŠAČA kako se zaštititi od lažnih prodavaca?

ZAŠTITA POTROŠAČAUkoliko smatrate da je neka kompanija postupala na nedoličan i nepošten način, advokatska kancelarija Žigić će vam obezbedi zaštitu prava.U Srbiji danas posluje veliki broj kompanija, malih i srednjih preduzeća, kao i trgovinskih lacana koji kupcima nude raznu robu. Iako većina njih poštuje opšta pravila pri prodaji proizvoda, kao i pravnu regulativu, a samim tim poštuju i kupce, sve je više i onih koji to ne čine. U takvim slučajevima kupovina može da vam donese više štete nego koristi.

Zaštita potrošača od nefunkcionalne robe

Naime, kompanije koje posluju nepošteno najčešće probegavaju situacijama ge vas nepravedno tretiraju u vezi dugovanja, gde uzimaju velike provizije, kada plaćate skrivene ili neosnovane troškove. Takođe često prodaju proizvode koji ne funkcionišu ili ugovore uslugu koja nije ispunjena kako je nameravano.Naravno, zbog ovakvog poslovanja bi mogao da vam propadne i godišnji odmor ukoliko ste kupili aranžman koji je lažno prezentovani prilikom prodaje.

Zaštita potrošača od lažnih turističkih aranžmana

Naravno, postoji i niz drugih stvari koje potpadaju pod nepoštenu poslovnu praksu, kao što su pogrešno ili nepotpuno prikazivanje proizvoda, neispravna roba, neizdavanje garancije, nepoštovanje uslova garancije, nepravilna naplata duga kao i drugi propusti u poštovanju potrošačkih prava.

Zaštita potrošača i ugovori sa kupcima

Kako je zaštita potrošača strogo regulisana Zakonima, ugovori koje preduzeća zaključuju sa kupcima svojih usluga, pored njihove činidbe, moraju da sadrže i mnoštvo obaveznih odredbi, uključujući i pravila koja regulišu odgovornost za propuste u vezi sa prodatim proizvodima i pruženim uslugama.

Zaštita potrošača i pravo na advokata

Ukoliko smatrate da je neka kompanija postupala na nedoličan i nepošten način, advokatska kancelarija Žigić će vam obezbedi zaštitu prava, bilo kroz savete, pojedinačne ili kolektivne tužbe. U svakom slučaju potrudićemo se da sa vama zajedno isteramo pravdu na čistac kao što je to propisano zakonom.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: