ZAŠTITA ŽENA – Trudnice i porodilje imaju posebnu zaštitu

zastita zenaUkoliko poslodavac prekrši zakonom donete uredbe obratite se advokatskoj kancelariji Žigić

Srbija je donela niz uredbi u Zakonu o radu u kojima se štite žene tokom trudnoće,  nakon porođaja, i tokom roditeljstva dok su deca maloletna.

Stoga zaposlena tokom trudnoće i radnica koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu lekara štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta.

Zaštita žena na radu podrazumeva i drugo radno mesto

Naročito ne sme u tom periodu da radi na radnom mestu koje zahteva podizanje tereta ili na kojima je utvrđeno da postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama.

Prema ovim odredbama poslodavac ne može trudnicu ni dojilju da rasporedi na posao koji je po oceni medicinskih službi štetan za njeno zdravlje odnosno zdravlje njenog deteta.

Pri tom zakon već precizira da se ovim poslovima smatraju radni zadaci koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama.

Zaštitu žena na radu proćenjuje zdravstvena ustanova

Takođe lekar ili nadležna zdravstvena ustanova može da priloži i nalaz o štetnom dejstvu i drugog radnog mesta.

Poslodavac je u tom slučaju dužan da zaposlenoj obezbedi drugo radno mesto, a ako takvih poslova nema, mora da je uputi na plaćeno odsustvo.

Ukoliko to ne uradi, zaposlena ima pravo da ga tuži.

Zaštita žena na radu od prekovremenog i noćnog rada

Osim toga, žena tokom trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću u slučevima ako bi takav rad bio štetan za njeno i zdravlje deteta.

Za ovo se takođe pribavlja lekarska dokumentacija.

To konkretno znači da trudnica i dojilja ne mogu da rade duže od 40 časova nedeljno koliko je zakonom propisano puno radno vreme.

Takođe one u tom periodu ne moraju da rade od 22 do 6 sati narednog dana, ali u slučaju kada bi medicinska ustanova takvo angažovanje smatrala štetnim za zdravlje zaposlene trudnice i dojlje odnosno po zdravlje njenog deteta.

Podeli tekst:

Možda će vas zanimati: